تا %60 تخفیف خرید برای 5 نفر با صدور مدرک فقط تا
00 00 00
در توسینسو تدریس کنید

آموزش آیلتس ( IELTS ) قسمت 7 : زمان حال کامل

حال کامل

ساختار

قسمت سوم فعل+ has/have

Examples: مثال

• You have seen that movie many times.

• Have you seen that movie many times?

• You have not seen that movie many times.

حالت اول: یک زمان نا مشخص قبل از الان

ما زمانی از حال کامل استفاده می کنیم که بگوییم فعلی در یک زمان نامشخص قبل از الان اتفاق افتاده است. زمان فعل مهم نیست. شما نمی توانید از حال کامل به همراه یک زمان مشخص استفاده کنید. مواردی را که می توان در این زمان استفاده کرد می تواند یکی از موارد زیر و یا مشابه آن باشد:

ever, never, once, many times, several times, before, so far, already, yet, etc.

: مثال

• I have seen that man 10 times.

• I think I have met you twice before.

• There have been many tsunamis in Japan.

• A few People have traveled to the space.

• No one have traveled to Mars.

<left>

چگونه درست از زمان حال کامل اسفاده کنیم

مفهوم زمان نامشخص ممکن است برای بسیاری از دانشجویان زبان انگلیسی سردرگم کننده باشد بر همین اساس پیشنهاد می کنیم از موضوعات زیر بهره مند شوید:

موضوع اول: تجربه

می توانید از حال کامل برای بیان تجربه های خود استفاده کنید. مثل این می ماند که بگویید « من این تجربه را دارم که ...» همچنین می توانید بگویید که تا به حال اینچنین تجربه ای را نداشته اید. در نظر داشته باشید که این زمان برای گفتن اتفاقات خاص بیان نمی شود.

مثال:

• I have been to Amazon.

• این جمله یعنی اینکه شما در آمازون بوده اید ممکن است یکبار این تجربه داشته باشید و یا چندین بار

• I have been to Amazon three times.

<left>• می تونید تعداد دفعات رو در آخرجمله وارد کنید.

• I have never been to Amazon.

<left>•

.این جمله یعنی شما تجربه سفر به آمازون را نداشته اید

موضوع دوم: تغییر در طول زمان

اغلب زمانی از حال کامل استفاده می کنیم که بخواهیم درباره تغییراتی که در طول زمان رخ داده صحبت کنیم

مثال:

• You have grown since the last time he came here.

• My company has become more interested in IT education.

• Spanish has become one of the most popular courses at the university since the Europe studies program was established.

• My English has not improved since I moved out of Australia.

موضوع سوم: دستاوردها

خیلی از مواقع می توان از حال کامل برای بیان دستاوردهای بشر اسفاده کرد. می توان زمان دقیق آن را نیز طبق اصول گرامری بیان کرد.

مثال:

• Man has walked in space.

• Our new boss has taught us how to negotiate.

• Doctors have not cured all the deadly diseases.

• Scientists have split the atom.

موضوع چهارم: فعلی و یا اتفاقی که شما انتظار دارید رخ دهد ولی هنوز اتفاق نیوفتاده است.

مثال:

• James has not learned his music lessons yet.

• Susan hasn't mastered marketing, but she can sell.

• Bill has still not sent the package.

• The snow hasn't stopped.

موضوع پنجم: رخ دادهای متعدد در زمان های متفاوت

گاهی شما از زمان حال کامل استفاده می کنید تا بگویید اتفاقاتی چندین بار در گذشته در زمانهای متفاوت رخ داده است. استفاده از این زمان نشان می دهد که این اتفاقات هنوز تمام نشده است و ممکن است دوباره تکرار شوند.

مثال:

• The US army has attacked Iraq 4 times.

• I have had four student and 3 colleagues to help me so far this semester.

• You have had many major questions while working on this project.

• She has spoken to several specialists about her problem, but no one knows why she is sick.

بیان زمان در حال کامل

وقتی از حال کامل استفاده می کنیم به این معنی است که اتفاقی در برهه ای از زندگی ما قبل از الان رخ داده است. ما فقط می دانیم گذشته بوده ولی تاریخ و زمان دقیق را نداریم. به خاطر اینکه مهم نیست

گاهی اوقات ما می خواهیم زمان را کمی محدودتر کنیم ولی باز هم زمان دقیقا مشخص نیست. مثلا: در هفته گذشته، در سال گذشته و... .

مثال:

• Have you been to Romani in the last year?

• I have seen him six times in the last month.

• They have had three exams in the last year.

• He graduated from high school less than three years ago. He has studied for three different majors so far.

توجه

در سال گذشته و سال گذشته دو معنی متفاوت دارند. سال گدشته یعنی سال قبل از امسال این به معنی زمان مشخص است که باید با گذشته ساده بیان شود. ولی در سال گذشته یعنی از 365 روز پیش تا به امروز. این به معنی یک زمان مشخص نیست و باید از زمان حال کامل استفاده شود . به عبارات زیر توجه کنید.

مثال:

• I went to Mexico last year.

• این جمله یعنی پارسال به مکزیک رفته ام

• I have been to Mexico in the last year.

• این یعنی در 365 روز گذشته حداقل یک بار به مکزیک رفته ام.

حالت دوم: گذر از گذشته تا به حال با افعال غیر مستمر

شاید عنوان این بخش کمی سخت باشد ولی کاملا ساده است. در حال استمراری توضیح دادیم که برخی افعال حالت استمرار ندارند یعنی یکبار اتفاق می افتند و تمام می شوند. مثلا سرما خوردن

جمله من سرما می خورم اشتباه است من یا سرما خوردم و یا هنوز نخوردم استمراری در این کار نیست. حال می توانید با استفاده حال کامل بیان کنید که چه مدت است که سرما خورده اید.

من دو هفته است که سرما خورده ام.

برای این کار ما از for و since استفاده می کنیم.

مثال:

• I have had a dog since last season.

• She has been in England for 9 months.

• Mary has loved reading since she was a little girl.

هر چند ما از افعال غیر مستمر در این بخش استفاده می کنیم برخی افعال مستمر مانند "live," "work," "teach," and "study" به صورت استثنا مورد استفاده قرار می گیرند.

جایگاه قید

مثال:

• You have only seen that movie one time.

• Have you only seen that movie one time?

اخطار

در زمان حال کامل از قیدهایی که زمان اتمام کاری را در گذشته نشان می دهند استفاده نمی کنیم.

I have seen that film yesterday.

We have just bought a new car last week.

When we were children we have been to California.

But we can use it to refer to a time which is not yet finished:

Have you seen Helen today?

We have bought a new car this week.

<left>

نظر شما
برای ارسال نظر باید وارد شوید.
0 نظر

هیچ نظری ارسال نشده است! اولین نظر برای این مطلب را شما ارسال کنید...